Tervetuloa
Miten kaikki alkoi/projektin syntyvaiheet PDF Tulosta Sähköposti
Luontevimmin projektin syntyä voi kuvata viittaamalla Haagan restonomien eli Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikön perustehtävään, joka on kuvattu seuraavasti:

”Yksikön perustehtävänä on tuoda restonomien myötä hotelli-, ravintola- ja matkailualalle uutta ajattelua, energiaa ja muutosrohkeutta työelämän ja yhteiskunnan kehittämiseksi. Opiskelijoille tarjoamme opetusta, joka sekä vastaa alan tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia että antaa valmiuksia liikkeenjohdollisiin tehtäviin. Oppimisprosessissa vahvistuvat palvelutyössä tarvittavat ominaisuudet, arvot ja asenteet sekä eettisyys että sivistys. Koulutamme opiskelijamme hallitsemaan elinkeinon edellyttämiä asiakokonaisuuksia ja ohjaamme heitä ammatilliseen kasvuun. Tehtävänämme on edistää kansainvälisyyttä ja tutkimus- ja kehitystyötä elinkeinon sekä opetuksen tarpeisiin sekä tukea alueellista kehittymistä.”


Eli voi sanoa, että tulevaisuussuuntainen toiminta on perustehtävämme.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Haagan toimipisteessä (Haaga Instituutissa), joka on Suomen johtava hotelli-, ravintola- ja matkailualan restonomien (amk) kouluttaja, ajatus hotelliliiketoiminnan tulevaisuussuuntautuneen elementin mukaan ottamisesta alan koulutukseen on elänyt jo vuosia.

Best Western Hotel Haaga on tärkeä yhteistyökumppani Haaga Instituutin, nykyään Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja sen hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikön toiminnassa, niin harjoittelujen kuin liiketoiminnallisten kokeilujen ja uusien konseptien mahdollistajana aidossa liiketoimintaympäristössä.


 
< Edellinen   Seuraava >