Yhteistyökumppanit

Projektin kaupallistaminen ja uudet yhteistyökumppanit

Huomisen Hotelli –laboratorio rakennetaan Best Western Hotel Haagaan Helsinkiin, josta on varattu kaksi huonetta projektin käyttöön. Huoneiden rakentamisessa ja sisustamisessa käytetään ulkomaisia ja kotimaisia hotellivisionäärejä, asiakkaita ja opiskelijoita.

Projekti toteutetaan kolmikantaisesti, jossa HAAGA-HELIA verkostoineen vastaa kehitys- ja konseptointityöstä, Hotelli Haaga kiinnittää projektin hotelliliiketoimintaan ja teknologiapartnerit tuovat mukaan teknologia – ja palveluinnovaatiot.

Kun huonekonseptit on julkaistu keväällä 2008, projekti jatkaa huonelaboratoriona, jossa konseptien toimivuutta testataan ja silloin on mahdollisuus myös kokeilla uusia, alkuvaiheessa puuttuneita tai myöhemmässä vaiheessa mukaan tulevia ratkaisuja. Näistä päättää tapauskohtaisesti projektin johtoryhmä.

Tekesin osalta projektin kesto on 6.8.2007 – 30.1.2009. Tämän jälkeen konseptikehityksestä vastaavat hankkeen yhteistyökumppanit ja mahdolliset uudet partneriyritykset.