Miten kaikki alkoi/projektin syntyvaiheet
Luontevimmin projektin syntyä voi kuvata viittaamalla Haagan restonomien eli Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikön perustehtävään, joka on kuvattu seuraavasti:

”Yksikön perustehtävänä on tuoda restonomien myötä hotelli-, ravintola- ja matkailualalle uutta ajattelua, energiaa ja muutosrohkeutta työelämän ja yhteiskunnan kehittämiseksi. Opiskelijoille tarjoamme opetusta, joka sekä vastaa alan tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia että antaa valmiuksia liikkeenjohdollisiin tehtäviin. Oppimisprosessissa vahvistuvat palvelutyössä tarvittavat ominaisuudet, arvot ja asenteet sekä eettisyys että sivistys. Koulutamme opiskelijamme hallitsemaan elinkeinon edellyttämiä asiakokonaisuuksia ja ohjaamme heitä ammatilliseen kasvuun. Tehtävänämme on edistää kansainvälisyyttä ja tutkimus- ja kehitystyötä elinkeinon sekä opetuksen tarpeisiin sekä tukea alueellista kehittymistä.”


Eli voi sanoa, että tulevaisuussuuntainen toiminta on perustehtävämme.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Haagan toimipisteessä (Haaga Instituutissa), joka on Suomen johtava hotelli-, ravintola- ja matkailualan restonomien (amk) kouluttaja, ajatus hotelliliiketoiminnan tulevaisuussuuntautuneen elementin mukaan ottamisesta alan koulutukseen on elänyt jo vuosia.

Best Western Hotel Haaga on tärkeä yhteistyökumppani Haaga Instituutin, nykyään Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja sen hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikön toiminnassa, niin harjoittelujen kuin liiketoiminnallisten kokeilujen ja uusien konseptien mahdollistajana aidossa liiketoimintaympäristössä.

Kun kävi selville, että koulun kanssa samassa kiinteistössä toimivassa Hotel Haagassa toteutetaan mittava uudistustyö ja remontti, keskustelut muutamien huoneiden saamisesta kokeilulaboratorioksi saivat uutta vauhtia talvella 2006–2007.
Nämä keskustelut saivat sinetin Haaga Instituutti –Säätiön ja hotelliyhtiön johdon luvattua antaa kaksi huonetta (hotellin huoneet 351 – pieni yhden hengen huone, ja 342 - juniorsuite) ammattikorkeakoulun käyttöön. Päätös tehtiin vuoden vaihteessa 2007.

Keväällä 2007 päätettiin aloittaa projekti näiden huoneiden ja konseptien rakentamisesta tulevaisuuden hotellihuoneiksi. Projektijohtajaksi nimitettiin kauppatieteiden tohtori Tuija Toivola, joka ohjaa ja valvoo projektin toteutumista johtoryhmän kanssa. Projektin operatiiviseksi vetäjäksi ja projektipäälliköksi nimitettiin ohjelmajohtaja Ari Björkqvist Haaga-Helia amk:n Haagan toimipisteestä. Björkqvistillä on parinkymmenen vuoden hotellitausta ennen siirtymistään opetustoiminnan pariin. Hotelliyhtiön puolelta projektia on valvonut toimitusjohtaja Pekka Kleemola.

Projektia lähdettiin toteuttamaan useasta lähtökohdasta. Kolme Haagan opiskelijaa (Anna Rahko, Malin Lindfors ja Satu Salo) lähtivät tekemään projektia restonomiopintojensa opinnäytetyönä.

Projektiin haettiin ensin valmistelurahoitusta ja sitten varsinaista projektirahoitusta Haaga-Helia amk:n T&K-varoista, sekä huhtikuussa 2007 Tekesin uudesta Vapaa-ajan palvelujen tutkimus- ja kehittämisohjelmasta. Rinnakkaishakemuksen projektiin tekivät Hotel Haaga ja Triventum Oy , suomalainen tietotekniikka-alan yritys.