Yhteys luontoon/Connection to Nature

Tuoreen tutkimuksen (Lankinen M.; Helsinkiläisten ympäristöasenteet ja ympäristökäyttäytyminen vuonna 2005) mukaan mm. seuraavat asiat koetaan erittäin tärkeiksi luontoon liittyen:

    - luonnon kauneudesta nauttiminen (92,8%)
    - hiljaisuuden ja luonnon äänien kokeminen (83,1%)
    - raittiin ilman saaminen ja ulkoilu luonnossa 97,5%)


Eri maiden kansalaisten, samoin kuin hotelliasiakkaiden ympäristöasenteita on tutkittu viime vuosina melko paljon. Ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen periaatteet saavat positiivisen leiman ja ovat yksi tekijä muiden joukossa hotellipäätöstä tehtäessä.

Toisaalta olisi liioittelua väittää, että tämä ympäristömyönteisyys automaattisesti ja kaikissa tilanteissa vaikuttaisi hotellin valintaan tai toisi asiakkaan mielestä hotellille lisäarvoa; lisäksi osa asiakkaista kertoo tukevansa asiaa mutta käyttäytyy itse toisin.

Lisäksi edelleen mittava joukko hotelliasiakkaita pitää kestävän kehityksen periaatteita ja luonnonhuomiointia hotelliasumisessa täysin toisarvoisena asiana.

Näin ollen halusimme kääntää ”vihreän” hotellihuoneen konseptin ylösalaisin. Paras keino vaikuttaa asiakkaaseen on se, että hän itse herää pohtimaan asiaa, ilman painostusta ja huonoa omaatuntoa. Halusimme tehdä tästä Yhteys luontoon – huonekonseptista ”seksikkään”, mielenkiintoisen, haluttavan ja ajatuksia herättävän. Idea on, että asiakas voi itse pohtia omaa luontosuhdettaan ja vähä vähältä muuttaa suhdettaan luontoon kohden kestävän kehityksen periaatteita ja kohden luontoa säästävämpää hotelliasumista.

Tämä huonekonsepti simuloi luonnon lainalaisuuksia ja muotoja. Huoneessa ei ole teräviä kulmia, koska niitä ei ole luonnossakaan. Käytämme nanolasia seinissä, katossa ja lattiassa, ja niihin on yhdistetty nykyaikaisen teknologian keinoin mahdollisuus muuttaa huoneen tunnetiloja, värejä, luoda uusia väri- ja äänimaailmoja. Huoneessa on myös luonnon kiviä, luonnosta löytyviä kasveja, ja vaikkapa muurahaisia, joiden elämää asiakas voi seurata lasiseinän takaa.

Huoneessa yhdistyy myös nykyaikainen design ja kierrätysajattelu. Huoneessa on mm. kuuluisan amerikkalaisen arkkitehdin Frank Gehryn kierrätysdesigntuoli, joka on tehty 60 kerroksesta pahvia. Samalla se on silmää hivelevä design elementti.

Tulevaisuudessa yksi hotellihuoneen hintaan vaikuttava tekijä voi olla asiakkaan oma energiakulutus. Huone voi mitata asiakkaan käyttämän energian, verrata sitä keskiarvoon, jonka jälkeen asiakas maksaa joko enemmän tai vähemmän huoneestaan, riippuen omasta energiankäytöstään yöpymisen aikana.